TIN TUYỂN DỤNG

Hiện do nhu cầu mở rộng thị trường công ty đang cần 1 số vị trí sau:

1. Kỹ sư bán hàng ( Sales Engineer)

Trình độ:  Đại Học. (ưu tiên tốt nghiệp ĐH Bách Khoa, ĐH Kinh Tế)
Kinh nghiệm: Trên 3 năm
Số lượng: 2 Người.
Giới tính: Nam ( tuổi từ 26 – 38)
Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp, nghe nói, đọc, viết  (Bắt buột).
Mô tả cô việc:
-  Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác.
-  Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Trưởng phòng kinh doanh duyệt,  thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
-  Hiểu rõ công năng, tác dụng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
- Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mâu của các quy trình này.
-  Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Trưởng phòng kinh doanh.
-  Lên đơn đặt hàng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản, chuyển cho Trưởng phòng kinh doanh  xin ý kiến về các điều khoản trong đơn. Lập thủ tục ký kết.
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện đơn hàng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.
- Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng….
- Theo dõi quá trình thanh lý đơn hàng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ.
-  Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng giao phó.
Mức lương:  Thỏa thuận.

2. Kế toán:

Kế toán tổng hợp:
Trình độ: Tốt nghiệp đại học các ngành Kế toán – Tài chính
Kinh nghiệm: Trên 2 năm
Số lượng: 1 Người
Giới tính: Nữ ( tuổi từ 27 – 38)
Mô tả công việc:
- Tổng hợp và kiểm tra số liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp biến động các khoản chi phí để đề xuất hướng xử lý về mặt quản lý.
- Kiểm tra và đóng kỳ các phân hệ kế toán: công nợ, phải thu, thanh toán (bao gồm bảo lãnh dự thầu)
- Lập các báo cáo quyết toán và thực hiện quyết toán các sắc thuế.
-  Lập các báo cáo cung cấp số liệu định kỳ và theo yêu cầu của các bên liên quan (Cục Thuế, Sở KHĐT…)
- Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh thông qua số liệu kế toán và thực tế công ty để đề xuất các góp ý làm tăng hiệu quả sử dụng chi phí và hỗ trợ ra quyết định quản trị
- Cập nhật các chính sách, quy định nhà nước về kế toán và thuế để sử dụng hiệu quả vào tình hình công ty.
-  Hỗ trợ Trưởng phòng trong điều hành công việc hàng ngày.
- Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình, biểu mẫu cần thiết về kế toán.
- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng giao phó.
Mức lương: thỏa thuận


Kế toán kho:
Trình độ:  Trung cấp/ Cao đẳng.
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho vận.
Số lượng: 1 Người.
Mô tả công việc:
- Thực hiện việc lập đầy đủ & kịp thời các chứng từ nhập, xuất vật tư, hàng hóa vv..khi có các nghiệp vụ phát sinh.
- Theo dõi công nợ nhập xuất vật tư, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về Phòng kế toán – Tài vụ.
- Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
- Kiểm tra các hóa đơn nhập hàng từ nhà SX, xử lý tất cả các trường hợp thiếu hụt vật tư, hàng hóa theo quy định.
- Phối hợp với thủ kho nhanh chóng làm các thủ tục trong việc xuất hàng hóa cho khách hàng.
- Theo dỏi chặt chẻ lượng nhập, xuất, tồn vật tư ở tất cả các khâu, các bộ phận trong hệ thống SX, kịp thời đề xuất việc lập kế hoạch dự trữ vật tư vv... đảm bảo quá trình SX-KD ko bị gián đoạn.
- Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, cách sắp xếp, bảo quản hàng hoá vật tư trong kho một cách khoa học, theo đúng chế độ quản lý kho & an toàn PCCC.
-  Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất các biện pháp xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về Phòng kế toán – Tài vụ.
Mức lương: Thõa thuận.

3. Trưởng phòng nhân sự:

Trình độ: Đại học
Kinh nghiệm: trên 5 năm
Số lượng: 1 Người.
Mô tả công việc:
- Tham mưu cho giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ nhân sự theo luật và quy chế công ty.
- Kiểm tra , đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nộ quy, quy chế công ty.
- Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của giám đốc công ty
- Đối nội: công tác nội vụ của cơ quan, tiếp nhận, tổng hợp thông tin. Xử lý các thông tin theo chức năng, quyền hạn của  phòng.
- Đối ngoại: tiếp khách, tiếp nhận tổng hợp các thông tin từ bên ngoài đến công ty. Xử lý các thông tin đó theo chức năng, quyền hạn của mình
- Tổ chức hội nghị và các buổi khánh tiết của công ty.
- Soạn thảo văn bản, trình giám đốc ký các văn bản đối nội, đối ngoại và phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về giá trị pháp lý của văn bản đó.
- Phát hành, lưu trữ, bảo mật con dấu cũng như các tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời,  an toàn.
- Tuyển dụng, quản lý nhân lực, điều động, thuyên chuyển người lao động.
- Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định và quy chế công ty.
- Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của công ty.
- Lưu giữ và bổ sung hồ sơ CBCNV kịp thời, chính xác
- Là thành viên thường trực trong hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, HĐ lương, khoa học kỹ thuật
- Tổ chức các lớp học, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng bậc cho nhân sự.
- Quản lý công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khu vực văn phòng và công cộng.
- Lập kế hoạch, kiểm tra, theo dõi, duy trì  việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động trong toàn công ty theo quy chế.
- Chăm sóc sức khỏe cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ và đột xuất, cấp cứu tai nạn lao động.
- Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.
- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự  trị an trong toàn công ty.
- Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.
- Đảm nhận việc cung cấp các nhu cầu phục vụ  công tác văn phòng
Thực hiên các nhiệm vụ khác có tính đột xuất theo lệnh của giám đốc.
Mức lương: Thỏa thuận.free stat counter
Alt Text